Pętla "until"

until warunek [instrukcje]

Powtarzaj instrukcje z listy dopóki nie jest spełniony warunek. Jeśli warunek ma wartość true przed rozpoczęciem pętli, instrukcje nie zostaną wykonane.

Przykład:

make "x 5
until :x = 1 [
  print :x
  make "x :x - 1
]

Rezultat wykonania:

5
4
3
2

Zobacz także:

Instrukcje pętli

Spis treści