Pętla "foreach"

foreach x zbiór [instrukcje]

Powtarzaj instrukcje z listy podstawiając kolejno wszystkie elementy zbioru do zmiennej x. Zbiór może być listą, tablicą lub słownikiem. Wartość wyrażenia x zostanie użyta jako nazwa zmiennej. W przypadku słownika elementy zbioru są reprezentowane przez tablice {słowo wartość}.

Przykład 1:

foreach "x {1 2 3} [print :x * :x]

Rezultat wykonania:

1
4
9

Przykład 2:

foreach "p :pool_inf [print :p]

Rezultat wykonania:

{wall_mode wrap}
{turtles_count 1}
{current_fps 0}
{wall_left -396}
{wall_right 396}
{wall_top 195}
{wall_bottom -195}
{image_width 792}
{image_height 390}

Zobacz także:

Instrukcje pętli

Spis treści