Tablica

Tablica jest zbiorem danych o stałym rozmiarze, umożliwiającym modyfikację wartości swoich elementów.

Elementami tablicy mogą być dane dowolnego typu; w jednej tablicy mogą być przechowywane różne typy danych. Deklaracja stałej tablicy w kodzie programu ma postać: {a b c 1 2} (elementy oddzielone są spacjami; elementy traktowane są jako słowa i liczby; użycie [] i {} wewnątrz tablicy oznacza zagnieżdżone listy i tablice).
Instrukcje item i setitem, operatory indeksowania (,) i przypisania (:=) umożliwiają odczyt i zapis elementów na dowolnej pozycji tablicy. Dodawanie i usuwanie elementów tablicy nie jest możliwe, w takich przypadkach konieczne jest użycie listy.

Przykład:
Pętla for użyta do iteracji "wstecz" po elementach tablicy.

make "a newarray 5
print :a
for [i [count :a] 1] [:a,:i := repcount]
print :a

Rezultat wykonania:

{0 0 0 0 0}
{5 4 3 2 1}

Zobacz także:

Konstruktory tablicy:
array, newarray, genarray
Konwersje:
listtoarray, arraytolist
Operacje na zbiorach:
first, butfirst, last, butlast
count, emptyp, arrayp
apply

Spis treści