Utwórz tablicę z elementów

array wyrażenie1 wyrażenie2
(array)
(array wyrażenie)
(array wyrażenie1 wyrażenie2 wyrażenie3 ...)

Tworzy tablicę zawierającą elementy (wartości wyrażeń) podane jako argumenty. Domyślnie instrukcja używa dwóch argumentów. Instrukcja objęta nawiasami pozwala utworzyć tablicę o dowolnej liczbie elementów (także pustą).

Przykład:

print (array 2 + 3 "abc [a b])

Rezultat wykonania:

{5 abc [a b]}

Zobacz także:

newarray - utwórz tablicę o podanym rozmiarze

Tablica

Spis treści