Ostatni element

last zbiór
last słowo

Jeśli argumentem jest zbiór (tablica lub lista) - zwraca ostatni element zbioru.
Jeśli argumentem jest słowo - zwraca ostatnią literę słowa.

Przykład:

print last [a b c]
print last "słowo

Rezultat wykonania:

c
o

Zobacz także:

Tablica
Lista
Słowo

Spis treści