Zastosuj kod do elementów zbioru

apply zbiór kod

Oblicza nowe wartości elementów zbioru przy pomocy bloku kodu. Kod jest listą instrukcji, której wartość ostatniego wyrażenia jest używana jako nowa wartość elementu zbioru. Blok kodu jest wykonywany jak funkcja: zmienne i funkcje lokalne zostaną usunięte po wyjściu z bloku; wewnątrz bloku dostępne są zmienne :index i :value, których wartości odpowiadają indeksowi i bieżącej wartości elementu zbioru.

Przykład:

"a := range 1 5
print :a
apply :a [
  let "x :value
  if :index > 1 ["x += :a,(:index - 1)]
  :x ;suma wartości elementów do bieżącego włącznie
]
print :a

Rezultat wykonania:

{1 2 3 4 5}
{1 3 6 10 15}

Zobacz także:

array - utwórz tablicę z elementów
newarray - utwórz tablicę o zadanym rozmiarze
genarray - utwórz tablicę używając podanego kodu

Tablica

Spis treści