Wygeneruj tablicę używając podanego kodu

genarray rozmiar kod

Zwraca tablicę o zadanym rozmiarze, której elementy są zainicjalizowane przy pomocy bloku kodu. Rozmiar musi być dodatnią liczbą całkowitą. Kod jest listą instrukcji, której wartość ostatniego wyrażenia jest używana do iniclalizacji elementu tablicy. Blok kodu jest wykonywany jak funkcja: zmienne i funkcje lokalne zostaną usunięte po wyjściu z bloku; wewnątrz bloku dostępna jest zmienna :index, której wartość odpowiada indeksowi inicjalizowanego elementu.

Przykład:

"a := genarray 5 [:index^2]
print :a

Rezultat wykonania:

{1 4 9 16 25}

Zobacz także:

array - utwórz tablicę z elementów
newarray - utwórz tablicę o zadanym rozmiarze

Tablica

Spis treści