Kopia bez ostatniego elementu

butlast zbiór
butlast słowo
bl zbiór
bl słowo

Jeśli argumentem jest zbiór (tablica lub lista) - tworzy kopię zbioru bez ostatniego elementu.
Jeśli argumentem jest słowo - zwraca kopię słowa bez ostatniej litery.

Przykład:

print bl [a b c]
print bl "słowo

Rezultat wykonania:

[a b]
słow

Zobacz także:

Tablica
Lista
Słowo

Spis treści