Sprawdź, czy wartość wyrażenia jest tablicą

arrayp wyrażenie
array? wyrażenie

Zwraca true jeśli wynikiem wyrażenia jest tablica.

Przykład:

print array? {1 2 3}
print array? [1 2 3]

Rezultat wykonania:

True
False

Zobacz także:

Zapytania o typ

Spis treści