Zapytania o typ

nullp, null? - czy wartość jest pusta
wordp, word? - czy wartość jest słowem
numberp, number? - czy wartość jest liczbą
boolp, bool? - czy wartość jest wartością logiczną
arrayp, array? - czy wartość jest tablicą
listp, list? - czy wartość jest listą
plistp, plist? - czy wartość jest słownikiem
objectp, object? - czy wartość jest obielktem, wykresem lub żółwiem
plotp, plot? - czy wartość jest wykresem
turtlep, turtle? - czy wartość jest żółwiem
funcp, func? - czy wartość jest funkcją
imagep, image? - czy wartość jest obrazem
timerp, timer? - czy wartość jest stoperem

Zobacz także:

Spis treści