Sprawdź, czy wartość wyrażenia jest słownikiem

plistp wyrażenie
plist? wyrażenie

Zwraca true jeśli wynikiem wyrażenia jest słownikiem.

Przykład:

print plist? plist
print plist? :pool_cfg
print plist? [a b c]

Rezultat wykonania:

True
True
False

Zobacz także:

Zapytania o typ

Spis treści