Sprawdź, czy wartość wyrażenia jest obiektem

objectp wyrażenie
object? wyrażenie

Zwraca true jeśli wynikiem wyrażenia jest obiekt, żółw lub wykres, w przeciwnym wypadku zwraca false.

Przykład:

make "t newo
print object? :t
print object? #o1
print object? this

Rezultat wykonania:

True
True
True

Zobacz także:

#, turtle - żółw

Zapytania o typ

Spis treści