Sprawdź, czy wartość wyrażenia jest obrazem

imagep wyrażenie
image? wyrażenie

Zwraca true jeśli wynikiem wyrażenia jest obraz.

Przykład:

repeat 9 [fd 70 rt 160]
make "img image {-40 -10} {50 80}
stampat {150 0} :img

print image? :img
print :img

print image? turtleimg
print turtleimg

Rezultat wykonania:

True
obraz90x90
True
obraz27x27

Zobacz także:

Zapytania o typ

Spis treści