Obraz

Obraz (bitmapa) w POOL może być wczytany z pliku (png, jpg, tif), utworzony z fragmentu okna z grafiką lub na podstawie symbolu żółwia.

Przykład:

ht pu
setturtleimg "yellow_dot
"img := turtleimg
"k := 28
repeat :k [
  (stamp :img 100 * repcount / :k)
  fd 360 / :k
  rt 360 / :k
]
print :img

Rezultat wykonania:

bitmap23x23

Zobacz także:

image - utwórz obraz readimage - wczytaj obraz z pliku
turtleimg - symbol żółwia

Spis treści