Wczytaj obraz z pliku

readimage nazwa

Wczytuje obraz z pliku o danej nazwie. Rozpoznawane są formaty bmp, gif, jpg, png, tif.

Jeśli nazwa pliku nie zawiera bezwzględniej ścieżki, plik jest poszukiwany w bieżącym katalogu, określonym przez zmienną :pool_cfg,"current_dir.

Nazwa pliku może być adresem http.

Przykład:

repeat 36 [repeat 36 [fd 10 rt 10] rt 10]
"img := image {-130 130} {130 -130}
writeimage :img "obraz.png

"kopia := readimage "obraz.png
print :kopia

(stampat {250 0} :kopia 20)

Rezultat wykonania:
(program rysuje obraz w oknie graficznym)

bitmap260x260

Zobacz także:

Obraz - opis

Spis treści