Sprawdź, czy wartość wyrażenia jest pusta

nullp wyrażenie
null? wyrażenie

Zwraca true jeśli wynikiem wyrażenia jest pusta wartość (zmienna istnieje, ale nie jest zainicjalizowana; funkcja o zmiennym typie lub wywołana dynamicznie nie zwróciła wartości).

Przykład 1:

local "x
print null? :x
make "x 1
print null? :x

Rezultat wykonania:

True
False

Przykład 2:

to fn :x
  ifelse :x > 0 [output 1] [stop]
end

print null? fn 1
print null? fn -1

Rezultat wykonania:

False
True

Zobacz także:

Zapytania o typ

Spis treści