Sprawdź, czy wartość wyrażenia jest listą

listp wyrażenie
list? wyrażenie

Zwraca true jeśli wynikiem wyrażenia jest lista.

Przykład:

print list? [1 2 3]
print list? {1 2 3}

Rezultat wykonania:

True
False

Zobacz także:

Zapytania o typ

Spis treści