Sprawdź, czy wartość wyrażenia to wykres

plotp wyrażenie
plot? wyrażenie

Zwraca true jeśli wynikiem wyrażenia jest wykres, w przeciwnym wypadku zwraca false.

Przykład:

make "p newp "pool
print plot? :p
print plot? #p1
print plot? this

Rezultat wykonania:

True
True
False

Zobacz także:

#, turtle - żółw

Zapytania o typ

Spis treści