Sprawdź, czy wartość wyrażenia jest liczbą

numberp wyrażenie
number? wyrażenie

Zwraca true jeśli wynikiem wyrażenia jest liczba.

Przykład:

print number? 2
print number? "abc

Rezultat wykonania:

True
False

Zobacz także:

Zapytania o typ

Spis treści