Kopia bez pierwszego elementu

butfirst zbiór
butfirst słowo
bf zbiór
bf słowo

Jeśli argumentem jest zbiór (tablica lub lista) - tworzy kopię zbioru bez pierwszego elementu.
Jeśli argumentem jest słowo - zwraca kopię słowa bez pierwszej litery.

Przykład:

print bf [a b c]
print bf "słowo

Rezultat wykonania:

[b c]
łowo

Zobacz także:

Tablica
Lista
Słowo

Spis treści