Pętla "do - while"

do.while [instrukcje] warunek

Powtarzaj instrukcje z listy dopóki spełniony jest warunek. Warunek jest sprawdzany po wykonaniu instrukcji, tak więc instrukcje zawsze zostaną wykonane co najmniej jeden raz.

Przykład:

make "x 5
do.while [
  print :x
  make "x :x - 1
:x > 1

Rezultat wykonania:

5
4
3
2

Zobacz także:

Instrukcje pętli

Spis treści