Obsługa zdarzeń i sygnałów

Funkcje obsługi zdarzeń i sygnałów
Lista zdarzeń

eventenable - włącz funkcję obsługi
eventdisable - wyłącz funkcję obsługi
signal - zgłoś sygnał
signalw - zgłoś sygnał i czekaj na zakończenie obsługi
waitsignal - czekaj na sygnał

Zobacz także:

Spis treści