Utwórz listę

list wyrażenie1 wyrażenie2
(list)
(list wyrażenie)
(list wyrażenie1 wyrażenie2 wyrażenie3 ...)

Tworzy listę zawierającą elementy (wartości wyrażeń) podane jako argumenty. Domyślnie instrukcja używa dwóch argumentów. Instrukcja objęta nawiasami pozwala utworzyć listę o dowolnej liczbie elementów (także pustą).

Przykład:

print (list 2 "abc [a b])

Rezultat wykonania:

[2 abc [a b]]

Zobacz także:

Lista - opis
Konstruktor listy: sentence wyrażenie1 wyrażenie2

Spis treści