Utwórz listę

sentence wyrażenie1 wyrażenie2
(sentence)
(sentence wyrażenie)
(sentence wyrażenie1 wyrażenie2 wyrażenie3 ...)

se wyrażenie1 wyrażenie2
(se)
(se wyrażenie)
(se wyrażenie1 wyrażenie2 wyrażenie3 ...)

Zwraca listę zawierającą elementy (wartości wyrażeń) podane jako kolejne argumenty lub, jeśli wynikiem wyrażenia jest lista, elementy tej listy. Domyślnie instrukcja używa dwóch argumentów. Instrukcja objęta nawiasami pozwala utworzyć listę o dowolnej liczbie elementów (także pustą).

Przykład:

print (sentence 2 "abc [a b])

Rezultat wykonania:

[2 abc a b]

Zobacz także:

Lista - opis
Konstruktor listy: list wyrażenie1 wyrażenie2

Spis treści