Ustaw zmienną lub utwórz zmienną globalną

make nazwa wartość
name wartość nazwa
nazwa := wartość

Nadaje nową wartość zmiennej o danej nazwie. Zmienna jest wyszukiwana według kolejności: wśród zmiennych lokalnych, następnie globalnych, a na końcu wśród zmiennych współdzielonych. Jeśli zmienna o danej nazwie nie zostanie znaleziona, tworzona jest nowa zmienna globalna.
W dialekcie POOL zamiast instrukcji make można używać operatora przypisania.

Przykład:

Przykład obrazuje dostęp do zmiennych lokalnych i globalnych: zmienna globalna :x o wartości 1 jest widoczna wewnątrz funkcji, dopóki nie zostanie utworzona zmienna lokalna o tej samej nazwie i wartości 5. Zmiana wartości zmiennej lokalnej nie ma wpływu na wartość zmiennej globalnej o tej samej nazwie. Zmienna globalna :y utworzona wewnątrz funkcji jest widoczna także po wyjściu z funkcji.

to fun
  print :x
  let "x 5
  print :x
  make "y 2
end

make "x 1
fun
print :x
print :y

Rezultat wykonania:

1
5
1
2

Zobacz także:

Zmienne w POOL
let, localmake - ustaw/utwórz zmienną lokalną

Spis treści