Zmienne w POOL

Zmienne pozwalają przechowywać dane w trakcie działania programu. W LOGO można zadeklarować zmienną w dowolnym miejscu programu, nadając jej nazwę i opcjonalnie przypisując początkową wartość. Nie deklaruje się typu wartości przechowywanej w zmiennej; zmienna może w czasie działania programu przechowywać wartości różnych typów.

W dialekcie POOL zmienne dzielą się na trzy kategorie, różniące się zakresem dostępności i sposobem odczytu: zmienne globalne i lokalne (znane z popularnych dialektów LOGO) oraz zmienne współdzielone, wprowadzone w POOL.
Instrukcje utworzenia zmiennej (make, localmake i analogiczne) służą jednocześnie do przypisania nowej wartości do istniejącej zmiennej. W tym wypadku, jak również podczas odczytania wartości zmiennej obowiązuje następująca kolejność poszukiwania zmiennej o zadanej nazwie:

- najpierw przeszukiwane są zmienne lokalne, w kolejności odwrotnej do kolejności utworzenia (zmienne utworzone w najbardziej zagnieżdżonym wywołaniu funkcji jako pierwsze);

- potem przeszukiwane są zmienne globalne;

- jako ostatnie przeszukiwane są zmienne współdzielone.

Zobacz także:

Typy danych
Zmienne, dostęp do danych

Spis treści