Zmienne, dostęp do danych

Zmienne w POOL
- lokalne
- globalne
- współdzielone

let, localmake - ustaw/utwórz zmienną lokalną
make, name - ustaw zmienną lub utwórz zmienną globalną
local - utwórz pustą zmieną lokalną
global - utwórz pustą zmieną globalną
shared - utwórz pustą zmieną współdzieloną

:, thing - zmienna
#, turtle - żółw
$, func - funkcja

Zobacz także:

Spis treści