Utwórz pustą zmieną globalną

global nazwa
(global nazwa1 nazwa2 ...)
global [nazwa1 nazwa2 ...]

Jeśli zmienna globalna o danej nazwie nie istnieje, instrukcja global tworzy nową zmienną globalną o podanej nazwie, nie nadając jej żadnej wartości (nullp zwróci true dla tej zmiennej).
Używając opcjonalnych argumentów można podać dowolną liczbę nazw zmiennych. Nazwy mogą być też podane w formie listy.

Przykład:

global "x
print null? :x
make "x 1
print null? :x

Rezultat wykonania:

True
False

Zobacz także:

local - utwórz pustą zmieną lokalną
shared - utwórz pustą zmieną współdzieloną
make, name - ustaw zmienną lub utwórz zmienną globalną
nullp, null? - czy wartość jest pusta

Spis treści