Zmienna

thing nazwa
:nazwa

Instrukcja thing pozwala odczytać wartość zmiennej o danej nazwie. Odczytywanie wartości jest bardzo częstą operacją w programie, dlatego instrukcji thing odpowiada jednoznakowy skrót, dwukropek. Należy zwrócić uwagę na ważną zasadę w dialekcie POOL:

Argumentem instrukcji thing może być dowolne wyrażenie, którego wynikiem jest słowo - nazwa zmiennej; instrukcja thing powinna być używana w sytuacjach, gdy nazwa zmiennej może się dynamicznie zmieniać (np. jest wynikiem funkcji, obliczeń lub jest odczytana z innej zmiennej). Po dwukropku można podać jedynie stałą nazwę zmiennej (symbol : nie jest operatorem).
W większości sytuacji w programie nazwa zmiennej jest stała. Zapis z dwukropkiem jest wtedy wygodny, a kompilator POOL tworzy specjalnie zoptymalizowany kod.

Zmienna o danej nazwie jest poszukiwana według następującej kolejności: wśród zmiennych lokalnch, następnie wśród zmiennych globalnych, a na końcu wśród zmiennych współdzielonych.

Przykład 1:

make "x 12.3
print :x
print 2 * :x

Rezultat wykonania:

12.3
24.6

Przykład 2:

make "l [a b c]
foreach "n :l [make :n repcount]
foreach "n :l [print thing :n]

Rezultat wykonania:

1
2
3

Zobacz także:

Zmienne lokalne, globalne, współdzielone

let, localmake - ustaw/utwórz zmienną lokalną
make, name - ustaw zmienną lub utwórz zmienną globalną

Spis treści