Czy pisak jest opuszczony?

pendownp
pendown?

Zwraca true jeśli pisak żółwia jest opuszczony (żółw rysuje linie podczas przesunięć), w przeciwnym wypadku zwraca false.

Przykład:

penup
print pendown?
pendown
print pendown?

Rezultat wykonania:

False
True

Zobacz także:

pendown, pd - opuść pisak
penup, pu - podnieś pisak

Spis treści