Utwórz słownik

plist

Zwraca pusty słownik.

Przykład:

Obie podane poniżej wersje kodu są równoważne. W pierwszej użyte są tradycyjne dla LOGO instrukcje dostępu do elementów zbioru item i setitem. W drugim wariancie dostęp do elementów zapisano przy użyciu operatorów dialektu POOL , (indeksowanie) i := (przypisanie).

;wersja 1:
make "s plist
print :s
setitem "hasło :s "masło
setitem "liczba :s 12.3
print :s
print item "hasło :s

;wersja 2:
"s := plist
print :s
:s,"hasło := "masło
:s,"liczba := 12.3
print :s
print :s,"hasło

Rezultat wykonania:

[]
[{hasło masło} {liczba 12.3}]
masło

Zobacz także:

Słownik

Spis treści