Wczytaj tablicę z pliku

readarray nazwa

Wczytuje tablicę z pliku tekstowego o podanej nazwie. Każdy wiersz pliku jest traktowany jako kolejny element tablicy. Puste wiersze są pomijane. Jeśli wiersz zawiera wiele słów (oddzielonych pustymi znakami), odpowiadający mu element tablicy jest tablicą słów w wierszu. Jeśli choć jeden element wczytywanej tablicy sam jest tablicą, pozostałe elementy nie będące zbiorami zamieniane są na tablice jednoelementowe.

Jeśli nazwa pliku nie zawiera bezwzględniej ścieżki, plik jest poszukiwany w bieżącym katalogu, określonym przez zmienną :pool_cfg,"current_dir.

Nazwa pliku może być adresem http.

Przykład:

"k := {abc 123 x y z}
writedata :k "tablica1.txt

"m := readarray "tablica1.txt
print :m

"l := [123 abc [a [b c]] {x y z}]
writedata :l "tablica2.txt

"n := readarray "tablica2.txt
print :n

Rezultat wykonania:

{abc 123 x y z}
{{123} {abc} {a [b c]} {x y z}}

Zobacz także:

Tablica - opis

Spis treści