Czy żółw jest widoczny?

shownp
shown?

Zwraca true jeśli symbol żółwia jest widoczny w oknie graficznym, w przeciwnym wypadku zwraca false.

Przykład:

hideturtle
print shown?
showturtle
print shown?

Rezultat wykonania:

False
True

Zobacz także:

showturtle, st - pokaż żółwia
hideturtle, ht - ukryj żółwia

Spis treści