Zamień na słowo

toword wyrażenie

Zamienia wyrażenie na słowo - ciąg znaków. Wynikowe słowo zawiera napis jaki zostałby utworzony przy pomocy instrukcji print wyrażenie.

Przykład:

print {1 2 3}
make "a toword {1 2 3}
(print :a count :a word? :a)

print word? toword this
print word? this

Rezultat wykonania:

{1 2 3}
{1 2 3} 7 True
True
False

Zobacz także:

Słowo, liczba, wartość logiczna

Spis treści