Zapisz zbiór do pliku

writedata zbiór nazwa

Zapisuje zbiór (listę, tablicę lub słownik) do pliku tekstowego o podanej nazwie. Każdy kolejny element zbioru jest zapisywany w nowym wierszu pliku. Jeśli element sam jest zbiorem, w odpowiadającym mu wierszu wpisywany jest ciąg znaków jaki wypisałaby instrukcja print dla tego zbioru z pominięciem otwierającego i zamykającego nawiasu.

Jeśli nazwa pliku nie zawiera bezwzględniej ścieżki, plik jest tworzony w bieżącym katalogu, określonym przez zmienną :pool_cfg,"current_dir.

Przykład:

"k := {abc 123 x y z}
writedata :k "tablica1.txt

"m := readarray "tablica1.txt
print :m

"l := [123 abc [a [b c]] {x y z}]
writedata :l "tablica2.txt

"n := readarray "tablica2.txt
print :n

Rezultat wykonania:
(porównaj także zawartość plików "tablica1.txt" i "tablica2.txt")

{abc 123 x y z}
{{123} {abc} {a [b c]} {x y z}}

Zobacz także:

Tablica - opis

Spis treści