Zapisz obraz do pliku

writeimage obraz nazwa

Zapisuje obraz do pliku o danej nazwie. Format pliku (bmp, gif, jpg, png lub tif) jest rozpoznawany na podstawie podanego w nazwie rozszerzenia.

Jeśli nazwa pliku nie zawiera bezwzględniej ścieżki, plik jest tworzony w bieżącym katalogu, określonym przez zmienną :pool_cfg,"current_dir.

Przykład:

repeat 36 [repeat 36 [fd 10 rt 10] rt 10]
"img := image {-130 130} {130 -130}
writeimage :img "obraz.png

"kopia := readimage "obraz.png
print :kopia

(stampat {250 0} :kopia 20)

Rezultat wykonania:
(program rysuje obraz w oknie graficznym)

bitmap260x260

Zobacz także:

Obraz - opis

Spis treści