Programy do pobrania


POOL for Windows Desktop
Pełne środowisko do tworzenia i uruchamiania programów w systemie Windows.
Pobierając akceptujesz licencję
Podczas instalacji Windows może zgłaszać problem z bezpieczeństwem związanym z oprogramowaniem od nieznanego wydawcy. Aby zainstalować POOL trzeba otworzyć opcję "Więcej informacji" lub podobną i wybrać uruchomienie programu pomimo ostrzeżenia.
pobierz wersję 1.5.0.8

POOL Command Line
Uproszczona, 'graficzna' linia poleceń dla systemów z platformą .Net (np. Mono).
Pobierając akceptujesz licencję
pobierz wersję 1.0.3.1


1.5.0.8

 • Strona i oprogramowanie przeniesione do nowej domeny.

1.5.0.6

 • readnumpy - wczytuje tablicę z pliku numpy

1.5.0.1

 • Żółwie typu "wykres" (wizualizujące zbiór danych) i "obiekt" (bez graficznej reprezentacji).
 • Wektorowe symbole żółwi i punktów wykresów.
 • Odczyt plików lokalnych i dostepnych przez internet.
 • Nowe instrukcje:
  • (a)newplot, (a)newobject - konstruktory wykresów i obiektów
  • apply - wykonaj instrukcje na elementach zbioru
  • column - wybierz kolumny ze zbioru
  • contains? - czy zawiera element lub słowo
  • filelis - lista plików
  • genarray - utwórz i zainicjalizuj tablicę używając podanego kodu
  • histogram - oblicz histogram zbioru wartości
  • max, min - znajdź wartość największą lub najmniejszą
  • mean - oblicz wartość średnią
  • range - tablica liczb całkowitych z zakresu
  • readmatrix - wczytaj macierz z pliku
  • row - wybierz wiersze ze zbioru
  • select - wybierz elementy zbioru
  • stdev - wartość odchylenia standardowego
  • submatrix - wybierz wiersze i kolumny ze zbioru
  • world - nazwa przestrzeni żółwia
 • Nowe parametry konfiguracji w zmiennej :pool_cfg.

1.0.3.1

 • Wielowątkowy kompilator.
 • Rekurencja wzajemna.
 • Poprawnione kolorowanie składni.

1.0.2.1

 • Zoptymalizowany kod wynikowy odczytu i zapisu argumentów funkcji.
 • Poprawki w przetwarzaniu wyrażeń argumentów domyślnych.

1.0.1.9