Operacja bitowa na zmiennej lub referencji

nazwa |= wyrażenie
nazwa &= wyrażenie

referencja |= wyrażenie
referencja &= wyrażenie

Operatory wykonują działanie, którego argumentami są:
   - zmienna o podanej nazwie lub wartość wskazywana przez referencję (wartość w tablicy lub liście)
   - wartość wyrażenia po prawej stronie operatora.
Wynik działania jest zapisywany w zmiennej lub referencji użytej po lewej stronie operatora.

Przykład:

"x := 0
repeat 10 ["x += repcount]
print :x
"x &= 15
print :x

Rezultat wykonania:

55
7

Zobacz także:

Zmienne w POOL
:= - przypisz nową wartość zmiennej/referencji
make, name - ustaw/utwórz zmienną globalną
let, localmake - ustaw/utwórz zmienną lokalną

Spis treści