Wczytaj plik jako jedno słowo

readfile nazwa

Wczytuje zawartość pliku tekstowego o podanej nazwie. Wynikiem instrukcji jest pojedyńcze słowo - ciąg znaków.

Jeśli nazwa pliku nie zawiera bezwzględniej ścieżki, plik jest poszukiwany w bieżącym katalogu, określonym przez zmienną :pool_cfg,"current_dir.

Nazwa pliku może być adresem http.

Przykład:

"l := [1.23 abc [a b c]]
writedata :l "test.txt

print "|plik wczytany jako lista:|
print readlist "test.txt
print "|plik wczytany jako ciąg znaków:|
print readfile "test.txt

Rezultat wykonania:

plik wczytany jako lista:
[[1.23] [abc] [a b c]]
plik wczytany jako ciąg znaków:
1.23
abc
a b c

Zobacz także:

readlist - wczytaj listę z pliku
writedata - zapisz zbiór do pliku

Spis treści