Ustaw zadany element

setitem indeks tablica wyrażenie
set indeks tablica wyrażenie

item indeks tablica := wyrażenie
ref tablica indeks := wyrażenie
tablica,indeks := wyrażenie

Nadaje elementowi pod zadaznym indeksem w tablicy nową wartość - wynik wyrażenia.

W POOL wartości elementów tablicy mogą być ustawiane (w odróżnieniu od elementów list i słów, które są tylko do odczytu). W zapisie ustawienia wartości elementu tablicy można użyć instrukcji setitem, tradycyjnej dla składni LOGO lub bardziej intuicyjnej składni z użyciem instrukcji item (lub synonimów) i operatora przypisania :=. W drugim przypadku instrukcja item jest interpretowana jako referencja do elementu tablicy.

Przykład:

make "a {1 2 3}
set 1 :a "x
print :a
:a,2 := "y
print :a

Rezultat wykonania:

{x 2 3}
{x y 3}

Zobacz także:

item, ref, operator , - element na wskazanej pozycji

Tablica

Spis treści