Element na wskazanej pozycji

item indeks zbiór
item indeks słowo

ref zbiór indeks
ref słowo indeks

zbiór,indeks
słowo,indeks

Jeśli argumentem jest zbiór (tablica lub lista) - zwraca element na wskazanej pozycji indeks.
Jeśli argumentem jest słowo - zwraca literę na pozycji indeks.

Dostęp do elementów zbiorów (indeksowanie) jest powszechną czynnością w programowaniu, a standardowa instrukcja LOGO - item - ma dość rozbudowany zapis. Dlatego w POOL wprowadziliśmy możliwość indeksowania przy pomocy operatora przecinka.

W POOL wartości elementów tablicy mogą być odczytywane oraz ustawiane (elementy list i słów są tylko do odczytu). W zapisie ustawienia wartości elementu tablicy można użyć tradycyjnej składni LOGO (instrukcji setitem) lub bardziej intuicyjnej składni z użyciem instrukcji item i operatora przypisania :=. W drugim przypadku instrukcja item jest interpretowana jako referencja do elementu tablicy (stąd też nazwa synonimu: ref).

Przykład 1:

make "a {10 11 12}
print :a
print item 2 :a
print :a,2

print item 2 "słowo
print "słowo,2

Rezultat wykonania:

{10 11 12}
11
11
ł
ł

Przykład 2:

make "a {1 2 3}
:a,2 := "x
print :a

Rezultat wykonania:

{1 x 3}

Zobacz także:

setitem - ustaw zadany element

Tablica
Lista
Słowo

Spis treści