Czas i stopery

timemilli - czas od uruchomienia programu
timenow - bieżący czas
time2word - zamień czas na czytelny napis
wait, sync, syncr - wstrzymaj wykonanie

timer - utwórz stoper
stoptimer - zatrzymaj stoper
timerp, timer? - czy wartość jest stoperem

Zobacz także:

Spis treści