Wykresy

Wykresy w POOL
Konfiguracja stylu wykresów
Parametry okien graficznych

newp, newplot - utwórz wykres (konstruktor synchroniczny)
anewp, anewplot - utwórz wykres (konstruktor asynchroniczny)

Zobacz także:

Żółw - wykres - obiekt
Synchronizacja wielu obiektów

Spis treści