Modyfikatory

set, setitem - ustaw zadany element
apply - zastosuj kod do elementów zbioru

push - włóż element na stos
pop - zdejmij element ze stosu
queue - dodaj element do kolejki
dequeue - zwróć element z kolejki

Zobacz także:

Spis treści