Równolegle działające żółwie

Uruchomienie równoległych zadań
Odczytanie zmiennej i wyniku funkcji
Synchronizacja wielu obiektów

who - nazwa żółwia
setname - ustaw nazwę żółwia
this - bieżący żółw
all - lista wszystkich żółwi
children - lista utworzonych żółwi
parent - nadrzędny żółw
talkto, tto - ustaw aktywnego żółwia
lock - wykonaj instrukcje z wyłącznym dostęp do zmiennej

Zobacz także:

Spis treści