Funkcje

Definicja i wywołanie funkcji

run - dynamiczne wykonanie listy instrukcji
call - dynamiczne wywołanie funkcji
output, op - zwróć wynik funkcji
stop - wyjdź z funkcji
ignore - zignoruj wynik wyrażenia

Zobacz także:

include - wstaw kod źródłowy z pliku

Spis treści