Klasy i dziedziczenie

Definicja klasy
Dostęp do składowych klasy (operator @)
Dziedziczenie, funkcje wirtualne
Funkcje i klasy zagnieżdżone

use - deklaracja dziedziczenia z klasy bazowej

newo, newobject - utwórz obiekt (konstruktor synchroniczny)
anewo, anewobject - utwórz obiekt (konstruktor asynchroniczny)
newobjects - utwórz wiele obiektów (konstruktor synchroniczny)
anewobjects - utwórz wiele obiektów (konstruktor asynchroniczny)

newp, newplot - utwórz wykres (konstruktor synchroniczny)
anewp, anewplot - utwórz wykres (konstruktor asynchroniczny)

newt, newturtle - utwórz żółwia (konstruktor synchroniczny)
anewt, anewturtle - utwórz żółwia (konstruktor asynchroniczny)
newturtles - utwórz wiele żółwi (konstruktor synchroniczny)
anewturtles - utwórz wiele żółwi (konstruktor asynchroniczny)

destroy - usuń żółwia/obiekt/wykres

all - lista wszystkich żółwi
children - lista utworzonych żółwi
parent - nadrzędny żółw
this - bieżący żółw
who - nazwa żółwia
world - nazwa przestrzeni żółwia

Zobacz także:

Żółw - obiekt
#, turtle - odczytaj żółwia

Funkcja jako wartość
$, func - odczytaj funkcję

include - wstaw kod źródłowy z pliku

Spis treści