Elementy interfejsu użytkownika

print - wypisz w oknie tekstowym

mousepos - pozycja myszy

label - utwórz etykietę
button - utwórz przycisk
checkbox - utwórz pole zaznaczenia
textbox - utwórz pole tekstowe
listview - utwórz listę wyboru
slider - utwórz suwak

gettext - odczytaj napis z elementu GUI
settext - ustaw napis elementu GUI
getvalue - odczytaj wartość z elementu GUI
setvalue - ustaw wartość elementu GUI
setonclick - ustaw obsługę kliknięcia elementu GUI
setonchange - ustaw obsługę zmiany stanu elementu GUI
checkedp, checked? - czy pole jest zaznaczone

eventenable - włącz funkcję obsługi
eventdisable - wyłącz funkcję obsługi

Zobacz także:

Spis treści