Operacje na słowach

Konstruktory

word - utwórz słowo

fput - utwórz kopię i dodaj znak na początek
lput - utwórz kopię i dodaj znak na koniec

Konwersje

toword - zamień na słowo
parse - utwórz listę ze słowa

Selektory

item, operator , - znak na wskazanej pozycji
first - pierwszy znak
last - ostatni znak
butfirst, bf - kopia bez pierwszego znaku
butlast, bl - kopia bez ostatniego znaku
pick - losowy znak

Zapytania

wordp, word? - czy wartość jest słowem
numberp, number? - czy wartość jest liczbą

emptyp, empty? - czy słowo jest puste
contains?, containsp - słowo1 zawiera słowo2?
count - długość słowa

Zobacz także:

Spis treści