Operacje na plikach

filep, file? - czy plik istnieje
filelist - lista plików
readfile - wczytaj plik jako jedno słowo (ciąg znaków)
readlist - wczytaj listę z pliku
readarray - wczytaj tablicę z pliku
readmatrix - wczytaj macierz z pliku
readnumpy - wczytaj tablicę z pliku numpy
writedata - zapisz zbiór do pliku
readimage - wczytaj obraz z pliku
writeimage - zapisz obraz do pliku

Zobacz także:

Spis treści